آسیاگیم

یافتن کالاها و سرویسها


CS1.6 Public Server 18 Slot
تعداد نفرات : 18 نفره
UCP و SXE Injected : آنتی چیت
مپ ها (نقشه بازی) : دارای 16 مپ اصلی‌ و 6 مپ فان
مدیریت سرور : دارای پنل اختصاصی [برای آگاه شدن از تعرفه پنل ، بعد از خرید با مدیریت در ارتباط باشید] همچنین
...و /sxe , /g , /bm , /ubm , /a , /t1 استفاده از کد های +
نسخه : دارای آخرین نسخه از سرور + پچ های امنیتی آپدیت
پلاگین ها : دارای پلاگین وی آی پی اختصاصی + فعال سازی یا غیر فعال سازی صدا + اسکین لباس و گان برای ادمین و وی آی‌ پی‌ + کلاه مخصوص برای ادمین ها + دارای پلاگین فست دانلود (دانلود فایل‌های سرور با سرعت بسیار بالا) همچنین
میباشد SXE کاملا اختصاصی که شامل تمامی دستور‌های لازم برای مدیریت سرور و دسترسی به منو (AmxModMenu) دارای منو ادمینی
امنیت : 99.9 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادمینی و وی آی‌ پی‌ : بینهایت
نتورک : اینترانت
20,000تومان ماهانه

CS1.6 Public Server 22 Slot
تعداد نفرات : 22 نفره
UCP و SXE Injected : آنتی چیت
مپ ها (نقشه بازی) : دارای 16 مپ اصلی‌ و 6 مپ فان
مدیریت سرور : دارای پنل اختصاصی [برای آگاه شدن از تعرفه پنل ، بعد از خرید با مدیریت در ارتباط باشید] همچنین
...و /sxe , /g , /bm , /ubm , /a , /t1 استفاده از کد های +
نسخه : دارای آخرین نسخه از سرور + پچ های امنیتی آپدیت
پلاگین ها : دارای پلاگین وی آی پی اختصاصی + فعال سازی یا غیر فعال سازی صدا + اسکین لباس و گان برای ادمین و وی آی‌ پی‌ + کلاه مخصوص برای ادمین ها + دارای پلاگین فست دانلود (دانلود فایل‌های سرور با سرعت بسیار بالا) همچنین
میباشد SXE کاملا اختصاصی که شامل تمامی دستور‌های لازم برای مدیریت سرور و دسترسی به منو (AmxModMenu) دارای منو ادمینی
امنیت : 99.9 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادمینی و وی آی‌ پی‌ : بینهایت
نتورک : اینترانت
24,000تومان ماهانه

CS1.6 Public Server 26 Slot
تعداد نفرات : 26 نفره
UCP و SXE Injected : آنتی چیت
مپ ها (نقشه بازی) : دارای 16 مپ اصلی‌ و 6 مپ فان
مدیریت سرور : دارای پنل اختصاصی [برای آگاه شدن از تعرفه پنل ، بعد از خرید با مدیریت در ارتباط باشید] همچنین
...و /sxe , /g , /bm , /ubm , /a , /t1 استفاده از کد های +
نسخه : دارای آخرین نسخه از سرور + پچ های امنیتی آپدیت
پلاگین ها : دارای پلاگین وی آی پی اختصاصی + فعال سازی یا غیر فعال سازی صدا + اسکین لباس و گان برای ادمین و وی آی‌ پی‌ + کلاه مخصوص برای ادمین ها + دارای پلاگین فست دانلود (دانلود فایل‌های سرور با سرعت بسیار بالا) همچنین
میباشد SXE کاملا اختصاصی که شامل تمامی دستور‌های لازم برای مدیریت سرور و دسترسی به منو (AmxModMenu) دارای منو ادمینی
امنیت : 99.9 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادمینی و وی آی‌ پی‌ : بینهایت
نتورک : اینترانت
28,000تومان ماهانه

CS1.6 Public Server 32 Slot
تعداد نفرات : 32 نفره
UCP و SXE Injected : آنتی چیت
مپ ها (نقشه بازی) : دارای 16 مپ اصلی‌ و 6 مپ فان
مدیریت سرور : دارای پنل اختصاصی [برای آگاه شدن از تعرفه پنل ، بعد از خرید با مدیریت در ارتباط باشید] همچنین
...و /sxe , /g , /bm , /ubm , /a , /t1 استفاده از کد های +
نسخه : دارای آخرین نسخه از سرور + پچ های امنیتی آپدیت
پلاگین ها : دارای پلاگین وی آی پی اختصاصی + فعال سازی یا غیر فعال سازی صدا + اسکین لباس و گان برای ادمین و وی آی‌ پی‌ + کلاه مخصوص برای ادمین ها + دارای پلاگین فست دانلود (دانلود فایل‌های سرور با سرعت بسیار بالا) همچنین
میباشد SXE کاملا اختصاصی که شامل تمامی دستور‌های لازم برای مدیریت سرور و دسترسی به منو (AmxModMenu) دارای منو ادمینی
امنیت : 99.9 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادمینی و وی آی‌ پی‌ : بینهایت
نتورک : اینترانت
34,000تومان ماهانه

واحد پشتیبانی

09365437927

واحدفروش(ارتباط با تلگرام)

09152201346