آسیاگیم

یافتن کالاها و سرویسها


CS1.6 Match Server 18 Slot
تعداد نفرات : 18 نفره
SXE Injected : آنتي چيت
مپ ها (نقشه بازي) : داراي 10 مپ اصلي‌ و 20 مپ فان
مديريت سرور : داراي پنل اختصاصي [براي آگاه شدن از تعرفه پنل ، بعد از خريد با مديريت در ارتباط باشيد] همچنين
...و /sxe , /g , /bm , /ubm , /a , /t1 استفاده از کد هاي +
نسخه : داراي آخرين نسخه از سرور + پچ هاي امنيتي آپديت
پلاگين ها : فعال سازي يا غير فعال سازي صدا + داراي پلاگين فست دانلود (دانلود فايل‌هاي سرور با سرعت بسيار بالا) همچنين
ميباشد SXE کاملا اختصاصي که شامل تمامي دستور‌هاي لازم براي مديريت سرور و دسترسي به منو (AmxModMenu) داراي منو ادميني
مشاهده لیست دستورات مچ کلیک کنید‬‎
فلگ فان: آسياگيم براي مشتري‌هاي مچ ، فلگي را تحت عنوان "فلگ فان" در نظر گرفته است
دسترسي خواهد داشت Amx_Super که در صورت در اختيار داشتن آن‌ فلگ توسط ادمين, به صورت کامل به دستور هاي
امنيت : 99.9 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادميني : بينهايت
نتورک : اينترانت
20,000تومان ماهانه

CS1.6 Match Server 22 Slot
تعداد نفرات : 22 نفره
SXE Injected : آنتي چيت
مپ ها (نقشه بازي) : داراي 10 مپ اصلي‌ و 20 مپ فان
مديريت سرور : داراي پنل اختصاصي [براي آگاه شدن از تعرفه پنل ، بعد از خريد با مديريت در ارتباط باشيد] همچنين
...و /sxe , /g , /bm , /ubm , /a , /t1 استفاده از کد هاي +
نسخه : داراي آخرين نسخه از سرور + پچ هاي امنيتي آپديت
پلاگين ها : فعال سازي يا غير فعال سازي صدا + داراي پلاگين فست دانلود (دانلود فايل‌هاي سرور با سرعت بسيار بالا) همچنين
ميباشد SXE کاملا اختصاصي که شامل تمامي دستور‌هاي لازم براي مديريت سرور و دسترسي به منو (AmxModMenu) داراي منو ادميني
مشاهده لیست دستورات مچ کلیک کنید‬‎
فلگ فان: آسياگيم براي مشتري‌هاي مچ ، فلگي را تحت عنوان "فلگ فان" در نظر گرفته است
دسترسي خواهد داشت Amx_Super که در صورت در اختيار داشتن آن‌ فلگ توسط ادمين, به صورت کامل به دستور هاي
امنيت : 99.9 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادميني : بينهايت
نتورک : اينترانت
24,000تومان ماهانه

CS1.6 Match Server 26 Slot
تعداد نفرات : 26 نفره
SXE Injected : آنتي چيت
مپ ها (نقشه بازي) : داراي 10 مپ اصلي‌ و 20 مپ فان
مديريت سرور : داراي پنل اختصاصي [براي آگاه شدن از تعرفه پنل ، بعد از خريد با مديريت در ارتباط باشيد] همچنين
...و /sxe , /g , /bm , /ubm , /a , /t1 استفاده از کد هاي +
نسخه : داراي آخرين نسخه از سرور + پچ هاي امنيتي آپديت
پلاگين ها : فعال سازي يا غير فعال سازي صدا + داراي پلاگين فست دانلود (دانلود فايل‌هاي سرور با سرعت بسيار بالا) همچنين
ميباشد SXE کاملا اختصاصي که شامل تمامي دستور‌هاي لازم براي مديريت سرور و دسترسي به منو (AmxModMenu) داراي منو ادميني
مشاهده لیست دستورات مچ کلیک کنید‬‎
فلگ فان: آسياگيم براي مشتري‌هاي مچ ، فلگي را تحت عنوان "فلگ فان" در نظر گرفته است
دسترسي خواهد داشت Amx_Super که در صورت در اختيار داشتن آن‌ فلگ توسط ادمين, به صورت کامل به دستور هاي
امنيت : 99.9 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادميني : بينهايت
نتورک : اينترانت
28,000تومان ماهانه

CS1.6 Match Server 32 Slot
تعداد نفرات : 32 نفره
SXE Injected : آنتي چيت
مپ ها (نقشه بازي) : داراي 10 مپ اصلي‌ و 20 مپ فان
مديريت سرور : داراي پنل اختصاصي [براي آگاه شدن از تعرفه پنل ، بعد از خريد با مديريت در ارتباط باشيد] همچنين
...و /sxe , /g , /bm , /ubm , /a , /t1 استفاده از کد هاي +
نسخه : داراي آخرين نسخه از سرور + پچ هاي امنيتي آپديت
پلاگين ها : فعال سازي يا غير فعال سازي صدا + داراي پلاگين فست دانلود (دانلود فايل‌هاي سرور با سرعت بسيار بالا) همچنين
ميباشد SXE کاملا اختصاصي که شامل تمامي دستور‌هاي لازم براي مديريت سرور و دسترسي به منو (AmxModMenu) داراي منو ادميني
مشاهده لیست دستورات مچ کلیک کنید‬‎
فلگ فان: آسياگيم براي مشتري‌هاي مچ ، فلگي را تحت عنوان "فلگ فان" در نظر گرفته است
دسترسي خواهد داشت Amx_Super که در صورت در اختيار داشتن آن‌ فلگ توسط ادمين, به صورت کامل به دستور هاي
امنيت : 99.9 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادميني : بينهايت
نتورک : اينترانت
34,000تومان ماهانه

واحد پشتیبانی

09365437927

واحدفروش(تلفن ثابت)

011-42263413