آسیاگیم

یافتن کالاها و سرویسها


CS1.6 Zombie Server 18 Slot
تعداد نفرات : 18 نفره
ترافیک ماهانه : نامحدود
پورت سرور : 1گیگابایت
SXE Injected : آنتی چیت
مپ ها (نقشه بازی) : دارای 20 مپ پیش فرض
مدیریت سرور : دارای پنل های اختصاصی برای راحت تر مدیریت کردن سرور +فعال سازی یا غیر فعال سازی صدا + جلوگیری از اسپم و دیگر موارد امنیتی مورد نیاز.
نسخه : دارای آخرین نسخه از سرور + پچ ها ی امنیتی 19.1.3
پلاگین ها : دارای پلاگین وی آی پی اختصاصی از تیم مدیریت آسیا گیم و تمامی پلاگین های مورد نیاز سرور
امنیت : 100 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادمین : بینهایت
نتورک : اینترانت
23,000تومان ماهانه

CS1.6 Zombie Server 22 Slot
تعداد نفرات : 22 نفره
ترافیک ماهانه : نامحدود
پورت سرور : 1گیگابایت
SXE Injected : آنتی چیت
مپ ها (نقشه بازی) : دارای 20 مپ پیش فرض
مدیریت سرور : دارای پنل های اختصاصی برای راحت تر مدیریت کردن سرور + فعال سازی یا غیر فعال سازی صدا +جلوگیری از اسپم و دیگر موارد امنیتی مورد نیاز.
نسخه : دارای آخرین نسخه از سرور + پچ ها ی امنیتی 19.1.3
پلاگین ها : دارای پلاگین وی آی پی اختصاصی از تیم مدیریت آسیا گیم و تمامی پلاگین های مورد نیاز سرور
امنیت : 100 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادمین : بینهایت
نتورک : اینترانت
27,000تومان ماهانه

CS1.6 Zombie Server 26 Slot
تعداد نفرات : 26 نفره
ترافیک ماهانه : نامحدود
پورت سرور : 1گیگابایت
SXE Injected : آنتی چیت
مپ ها (نقشه بازی) : دارای 20 مپ پیش فرض
مدیریت سرور : دارای پنل های اختصاصی برای راحت تر مدیریت کردن سرور + جلوگیری از اسپم و دیگر موارد امنیتی مورد نیاز.
نسخه : دارای آخرین نسخه از سرور + پچ ها ی امنیتی 19.1.3
پلاگین ها : دارای پلاگین وی آی پی اختصاصی از تیم مدیریت آسیا گیم و تمامی پلاگین های مورد نیاز سرور
امنیت : 100 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادمین : بینهایت
نتورک : اینترانت
31,000تومان ماهانه

CS1.6 Zombie Server 32 Slot
تعداد نفرات : 32 نفره
ترافیک ماهانه : نامحدود
پورت سرور : 1گیگابایت
SXE Injected : آنتی چیت
مپ ها (نقشه بازی) : دارای 20 مپ پیش فرض
مدیریت سرور : دارای پنل های اختصاصی برای راحت تر مدیریت کردن سرور +فعال سازی یا غیر فعال سازی صدا + جلوگیری از اسپم و دیگر موارد امنیتی مورد نیاز.
نسخه : دارای آخرین نسخه از سرور + پچ ها ی امنیتی 19.1.3
پلاگین ها : دارای پلاگین وی آی پی اختصاصی از تیم مدیریت آسیا گیم و تمامی پلاگین های مورد نیاز سرور
امنیت : 100 درصد سرور ها
تعداد اکانت ادمین : بینهایت
نتورک : اینترانت
37,000تومان ماهانه

واحد پشتیبانی

09365437927

واحدفروش(ارتباط با تلگرام)

09152201346